shopping_cart0

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Fiyat Aralığı :


PeopleandFlowers.com ile Müşteri arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesidir.

Madde – 1

İş bu sözleşmenin konusu, Satıcının, Müşteriye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılıTüketicilerin Korunması Hakkındaki kanunun; Mesafeli Satış Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde – 2

SATICI BİLGİLERİ:

peopleandFlowers.com: e-ticaret mağazasıdır. (Bundan sonra peopleandFlowers.com veya Satıcı olarak anılacaktır.)

Adresi: Cami mah. Cumhuriyet cad. Kavala sk. no.12, Tuzla/İstanbul

E-Posta: info@peopleandflowers.com

Madde – 3

MÜŞTERİ:

Tüm üyeler: PeopleandFlowers.com’a üye olup alışveriş yapan veya üye olmaksızın alış – veriş yapan tüm Müşteriler.(Bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır.)

Kullanıcı Adı :
T.C Kimlik No : 
Telefon Numarası :
E-posta Adresi :  ile kayıt olan kişi veya kurumları.

Madde – 4

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler Müşteriye bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde – 5

GENEL HÜKÜMLER

5.1 – Müşteri, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile, her bir ürün için Müşteri’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Web Sitesi içerisinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Müşteriye veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, Müşteri’den başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 -  SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

.5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin Müşteri’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 – Müşterinin online alış – veriş esnasında belirtmiş olduğu tarih ve saat içerisinde adrese gidilmiş kişiye ulaşılamamış (evde yada işyerinde olmama, teslim alacak kişi olmaması ,adresin yanlış verilmesi. adresin bulunamaması vb.) ve teslim edilememiş siparişlerde ürün merkeze geri çekildikten sonra gönderen ile iletişime geçilip konu hakkında bilgi verilir. Gönderenin isteğine göre dilerse PeopleandFlowers.com ürünü üç gün içerisinde tekrar gönderim sağlaya bilir veya gönderen kendisi veya kendisinin belirleyeceği üçüncü bir şahıs tarafından ürünü PeopleandFlowers.com sitesindeki adrese gelerek ürünü temin edebilir. Bu tür durumlarda iade söz konusu değildir.

5.7 – SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteriye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşterinin siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 15 gün içinde Müşteriye ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın Müşteri’nin Kredi Kartına/Hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.8 – CAYMA HAKKI:

29188 sayılı Resmi Gazete Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 3. Bölümün 15. Maddesindeki (b) ve (c) bendinde açıkça belirtildiği gibi,

  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar ve
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

5.9- İş bu sözleşme, Müşteri tarafından elektronik olarak onaylandıktan sonra (http://www.PeopleandFlowers.com’a üyelik gerçekleştirdikten sonra) ve/veya üye olmadan gerçekleştirdiği alış – verişler ile geçerlilik kazanır.

5.10 - Tipografik fiyat ve isim hatalarından SATICI sorumlu değildir. SATICI fiyatları istediği zaman değiştirebilir, aktif kampanyayı sonlandırabilir.

Madde – 6

YETKİLİ MAHKEME:

Uyuşmazlık hallerinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, Müşteri iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

MÜSTERİ/ALICI’ nın
Adı / Soyadı:
T.C Kimlik No : 
E-posta Adresi :